فواید ویتامین A در جلوگیری از سرطان پوست

فواید ویتامین A

فواید ویتامین A در جلوگیری از سرطان پوست :

«یون یونگ چو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید:

«پیشگیری از سرطان پوست دشوار است،

اما مطالعه ما نشان می دهد داشتن رژیم غذایی سرشار از ویتامین A

همراه با استفاده از ضدآفتاب و کاهش قرارگیری در معرض نور خورشید،

می تواند شیوه خوبی برای کاهش این ریسک باشد.»

 

ویتامین A برای رشد سالم سلول های پوست ضروری است.

 

فواید ویتامین A در این مطالعه، محققان داده های مربوط به دو مطالعه مشاهده ای بلندمدت را که یکی شامل

۱۲۱,۷۰۰ زن آمریکایی از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۲ و دیگری مربوط به بررسی ۵۱,۵۲۹ مرد از سال ۱۹۸۶ تا

۲۰۱۲ بود را بررسی کردند.

تیم تحقیق رژیم غذایی و نتایج سرطان پوست شرکت کنندگان را بررسی کرد. ب

عد از گروه بندی شرکت کنندگان به ۵ گروه از لحاظ میزان مصرف ویتامین A،

محققان دریافتند افراد دارای بالاترین میزان مصرف ویتامین A، ۱۷

درصد با احتمال کمتر ابتلا به سرطان  روبرو بودند.