سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Live

آمار کشورهای آلوده به ویروس

دادها بر اساس آمارهای رسمی است

در جهان
 • مبتلایان: 11,951,909
 • کشته شدها: 546,637
 • بهبودیافتگان: 6,896,346

آمار کل کووید 19 در جهان

در کل دنیا

11,951,909
مبتلایان
546,637
کشته شدها
6,896,346
بهبود یافتگان

ایران

کل مبتلایان
245,688
+0 ( امروز )
کشته شدها
11,931
+0 ( امروز )
بهبودیافته ها
207,000
84.25%
درحال مداوا
26,757
10.89%

آمار زنده کووید 19 به تفکیک کشورها

 • کشورها
  مبتلایان
  کشته شدها
  بهبودیافتگان
 • United States
  ۳,۰۹۷,۰۸۴
  ۱۳۳,۹۷۲
  ۱,۳۵۴,۸۶۳
 • Brazil
  ۱,۶۷۴,۶۵۵
  ۶۶,۸۶۸
  ۱,۱۱۷,۹۲۲
 • India
  ۷۴۳,۴۸۱
  ۲۰,۶۵۳
  ۴۵۷,۰۵۸
 • Russia
  ۶۹۴,۲۳۰
  ۱۰,۴۹۴
  ۴۶۳,۸۸۰
 • Peru
  ۳۰۹,۲۷۸
  ۱۰,۹۵۲
  ۲۰۰,۹۳۸
 • Chile
  ۳۰۱,۰۱۹
  ۶,۴۳۴
  ۲۶۸,۲۴۵
 • Spain
  ۲۹۹,۲۱۰
  ۲۸,۳۹۲
 • United Kingdom
  ۲۸۶,۳۴۹
  ۴۴,۳۹۱
 • Mexico
  ۲۶۸,۰۰۸
  ۳۲,۰۱۴
  ۱۶۳,۶۴۶
 • Iran
  ۲۴۵,۶۸۸
  ۱۱,۹۳۱
  ۲۰۷,۰۰۰
 • Italy
  ۲۴۱,۹۵۶
  ۳۴,۸۹۹
  ۱۹۲,۸۱۵
 • Pakistan
  ۲۳۴,۵۰۹
  ۴,۸۳۹
  ۱۳۴,۹۵۷
 • Saudi Arabia
  ۲۱۷,۱۰۸
  ۲,۰۱۷
  ۱۵۴,۸۳۹
 • South Africa
  ۲۱۵,۸۵۵
  ۳,۵۰۲
  ۱۰۲,۲۹۹
 • Turkey
  ۲۰۷,۸۹۷
  ۵,۲۶۰
  ۱۸۵,۲۹۲
 • Germany
  ۱۹۸,۳۵۵
  ۹,۱۰۳
  ۱۸۲,۷۰۰
 • France
  ۱۶۸,۸۱۰
  ۲۹,۹۳۳
  ۷۷,۶۵۵
 • Bangladesh
  ۱۶۸,۶۴۵
  ۲,۱۵۱
  ۷۸,۱۰۲
 • Colombia
  ۱۲۴,۴۹۴
  ۴,۳۵۹
  ۵۱,۸۶۱
 • Canada
  ۱۰۶,۱۶۷
  ۸,۷۱۱
  ۶۹,۸۸۳
 • Qatar
  ۱۰۰,۹۴۵
  ۱۳۴
  ۹۴,۹۰۳
 • China
  ۸۳,۵۷۲
  ۴,۶۳۴
  ۷۸,۵۴۸
 • Argentina
  ۸۳,۴۲۶
  ۱,۶۴۴
  ۳۰,۰۹۵
 • Egypt
  ۷۷,۲۷۹
  ۳,۴۸۹
  ۲۱,۷۱۸
 • Sweden
  ۷۳,۳۴۴
  ۵,۴۴۷
 • Indonesia
  ۶۶,۲۲۶
  ۳,۳۰۹
  ۳۰,۷۸۵
 • Iraq
  ۶۴,۷۰۱
  ۲,۶۸۵
  ۳۶,۲۵۲
 • Belarus
  ۶۴,۰۰۳
  ۴۳۶
  ۵۱,۹۰۲
 • Ecuador
  ۶۳,۲۴۵
  ۴,۸۷۳
  ۲۹,۰۷۱
 • Belgium
  ۶۲,۰۵۸
  ۹,۷۷۴
  ۱۷,۱۲۲
 • United Arab Emirates
  ۵۲,۶۰۰
  ۳۲۶
  ۴۱,۷۱۴
 • Kuwait
  ۵۱,۲۴۵
  ۳۷۷
  ۴۱,۵۱۵
 • Kazakhstan
  ۵۱,۰۵۹
  ۲۶۴
  ۲۸,۴۰۲
 • Netherlands
  ۵۰,۶۹۴
  ۶,۱۳۲
 • Ukraine
  ۴۹,۶۰۷
  ۱,۲۸۳
  ۲۲,۱۹۳
 • Oman
  ۴۸,۹۹۷
  ۲۲۴
  ۳۱,۰۰۰
 • Philippines
  ۴۷,۸۷۳
  ۱,۳۰۹
  ۱۲,۳۸۶
 • Singapore
  ۴۵,۱۴۰
  ۲۶
  ۴۱,۰۰۲
 • Portugal
  ۴۴,۴۱۶
  ۱,۶۲۹
  ۲۹,۴۴۵
 • Bolivia
  ۴۱,۵۴۵
  ۱,۵۳۰
  ۱۲,۳۹۸
 • Panama
  ۴۰,۲۹۱
  ۷۹۹
  ۱۸,۷۲۶
 • Dominican Republic
  ۳۸,۴۳۰
  ۸۲۱
  ۱۹,۵۶۴
 • Poland
  ۳۶,۴۱۲
  ۱,۵۲۸
  ۲۴,۲۳۸
 • Afghanistan
  ۳۳,۳۸۴
  ۹۲۰
  ۲۰,۱۷۹
 • Switzerland
  ۳۲,۳۶۹
  ۱,۹۶۶
  ۲۹,۳۰۰
 • Israel
  ۳۲,۲۲۲
  ۳۴۲
  ۱۸,۲۲۷
 • Bahrain
  ۳۰,۳۲۱
  ۹۸
  ۲۵,۵۷۰
 • Nigeria
  ۲۹,۷۸۹
  ۶۶۹
  ۱۲,۱۰۸
 • Romania
  ۲۹,۶۲۰
  ۱,۷۹۹
  ۲۰,۵۳۴
 • Armenia
  ۲۹,۲۸۵
  ۵۰۳
  ۱۶,۹۰۷
 • Ireland
  ۲۵,۵۳۸
  ۱,۷۴۲
  ۲۳,۳۶۴
 • Honduras
  ۲۵,۴۲۸
  ۶۷۷
  ۲,۶۳۷
 • Guatemala
  ۲۴,۷۸۷
  ۱,۰۰۴
  ۳,۵۷۵
 • Ghana
  ۲۱,۹۶۸
  ۱۲۹
  ۱۷,۱۵۶
 • Azerbaijan
  ۲۱,۳۷۴
  ۲۶۵
  ۱۲,۶۳۵
 • Japan
  ۱۹,۹۸۱
  ۹۷۸
  ۱۷,۱۹۷
 • Austria
  ۱۸,۴۲۱
  ۷۰۶
  ۱۶,۶۸۶
 • Moldova
  ۱۸,۱۴۱
  ۶۰۳
  ۱۱,۲۴۱
 • Algeria
  ۱۶,۸۷۹
  ۹۶۸
  ۱۲,۰۹۴
 • Serbia
  ۱۶,۷۱۹
  ۳۳۰
  ۱۳,۳۶۶
 • Nepal
  ۱۶,۱۶۸
  ۳۵
  ۷,۴۹۹
 • Cameroon
  ۱۴,۹۱۶
  ۳۵۹
  ۱۱,۵۲۵
 • Morocco
  ۱۴,۶۰۷
  ۲۴۰
  ۱۰,۶۳۹
 • South Korea
  ۱۳,۲۴۴
  ۲۸۵
  ۱۱,۹۷۰
 • Denmark
  ۱۲,۸۸۸
  ۶۰۹
  ۱۱,۹۸۳
 • Czechia
  ۱۲,۶۸۵
  ۳۵۱
  ۷,۹۱۰
 • Côte d’Ivoire
  ۱۱,۱۹۴
  ۷۶
  ۵,۴۸۷
 • Uzbekistan
  ۱۰,۶۷۰
  ۴۰
  ۶,۸۱۱
 • Sudan
  ۹,۹۹۷
  ۶۲۲
  ۵,۰۳۴
 • Norway
  ۸,۹۴۷
  ۲۵۱
  ۸,۱۳۸
 • Australia
  ۸,۸۸۰
  ۱۰۶
  ۷,۴۸۵
 • Malaysia
  ۸,۶۷۴
  ۱۲۱
  ۸,۴۸۱
 • El Salvador
  ۸,۳۰۷
  ۲۲۹
  ۴,۹۲۹
 • Kyrgyzstan
  ۸,۲۷۹
  ۱۰۷
  ۲,۹۶۷
 • Kenya
  ۸,۲۵۰
  ۱۶۷
  ۲,۵۰۴
 • Venezuela
  ۷,۶۹۳
  ۷۱
  ۲,۱۰۰
 • Senegal
  ۷,۵۴۷
  ۱۳۷
  ۵,۰۲۳
 • Congo - Kinshasa
  ۷,۴۳۲
  ۱۸۲
  ۳,۲۲۶
 • Finland
  ۷,۲۶۲
  ۳۲۹
  ۶,۷۰۰
 • North Macedonia
  ۷,۲۴۴
  ۳۵۱
  ۳,۳۲۴
 • Haiti
  ۶,۴۳۲
  ۱۱۷
  ۲,۰۸۰
 • Tajikistan
  ۶,۳۱۵
  ۵۳
  ۴,۹۶۵
 • Bulgaria
  ۶,۱۰۲
  ۲۵۴
  ۳,۰۳۷
 • Ethiopia
  ۵,۸۴۶
  ۱۰۳
  ۲,۴۳۰
 • Gabon
  ۵,۷۴۳
  ۴۶
  ۲,۵۷۴
 • Guinea
  ۵,۶۳۶
  ۳۴
  ۴,۵۴۲
 • Bosnia & Herzegovina
  ۵,۶۲۱
  ۲۰۷
  ۲,۶۹۳
 • Costa Rica
  ۵,۴۸۶
  ۲۳
  ۱,۸۱۰
 • French Guiana
  ۵,۱۷۸
  ۲۱
  ۲,۱۱۹
 • Mauritania
  ۵,۰۲۴
  ۱۳۵
  ۱,۹۴۴
 • Djibouti
  ۴,۸۷۸
  ۵۵
  ۴,۶۲۱
 • Palestinian Territories
  ۴,۶۴۷
  ۱۸
  ۴۹۴
 • Luxembourg
  ۴,۶۰۳
  ۱۱۰
  ۴,۰۵۶
 • Hungary
  ۴,۲۰۵
  ۵۸۹
  ۲,۸۷۴
 • Central African Republic
  ۴,۰۷۱
  ۵۲
  ۹۷۶
 • Greece
  ۳,۵۸۹
  ۱۹۳
  ۱,۳۷۴
 • Madagascar
  ۳,۴۷۲
  ۳۳
  ۱,۱۸۷
 • Croatia
  ۳,۲۷۲
  ۱۱۳
  ۲,۲۲۹
 • Thailand
  ۳,۱۹۵
  ۵۸
  ۳,۰۷۲
 • Equatorial Guinea
  ۳,۰۷۱
  ۵۱
  ۸۴۲
 • Albania
  ۳,۰۳۸
  ۸۱
  ۱,۷۴۴
 • Somalia
  ۳,۰۱۵
  ۹۲
  ۱,۰۹۶
 • Nicaragua
  ۲,۸۴۶
  ۹۱
  ۱,۹۹۳
 • Mayotte
  ۲,۶۸۸
  ۳۴
  ۲,۴۴۶
 • Paraguay
  ۲,۵۰۲
  ۲۰
  ۱,۱۹۳
 • Maldives
  ۲,۵۰۱
  ۱۲
  ۲,۱۵۸
 • Cuba
  ۲,۳۹۵
  ۸۶
  ۲,۲۴۰
 • Mali
  ۲,۳۴۸
  ۱۱۹
  ۱,۵۵۶
 • Sri Lanka
  ۲,۰۸۱
  ۱۱
  ۱,۹۵۵
 • South Sudan
  ۲,۰۲۱
  ۳۸
  ۳۳۳
 • Estonia
  ۱,۹۹۵
  ۶۹
  ۱,۸۸۰
 • Lebanon
  ۱,۹۰۷
  ۳۶
  ۱,۳۴۸
 • Zambia
  ۱,۸۹۵
  ۴۲
  ۱,۳۴۸
 • Iceland
  ۱,۸۷۳
  ۱۰
  ۱,۸۴۷
 • Lithuania
  ۱,۸۴۴
  ۷۹
  ۱,۵۴۷
 • Malawi
  ۱,۸۱۸
  ۱۹
  ۳۱۷
 • Guinea-Bissau
  ۱,۷۹۰
  ۲۵
  ۷۶۰
 • Slovakia
  ۱,۷۶۷
  ۲۸
  ۱,۴۷۳
 • Slovenia
  ۱,۷۳۹
  ۱۱۱
  ۱,۴۲۳
 • Sierra Leone
  ۱,۵۷۲
  ۶۳
  ۱,۰۸۸
 • Congo - Brazzaville
  ۱,۵۵۷
  ۴۴
  ۵۰۱
 • New Zealand
  ۱,۵۳۷
  ۲۲
  ۱,۴۹۲
 • Cape Verde
  ۱,۴۹۹
  ۱۸
  ۷۲۴
 • Hong Kong SAR China
  ۱,۳۰۰
  ۷
  ۱,۱۶۱
 • Yemen
  ۱,۲۹۷
  ۳۴۸
  ۵۹۱
 • Tunisia
  ۱,۲۰۵
  ۵۰
  ۱,۰۴۹
 • Benin
  ۱,۱۹۹
  ۲۱
  ۳۳۳
 • Libya
  ۱,۱۸۲
  ۳۵
  ۲۹۵
 • Rwanda
  ۱,۱۷۲
  ۳
  ۵۹۵
 • Jordan
  ۱,۱۶۹
  ۱۰
  ۹۶۹
 • Latvia
  ۱,۱۳۴
  ۳۰
  ۱,۰۰۸
 • Niger
  ۱,۰۹۴
  ۶۸
  ۹۷۴
 • Eswatini
  ۱,۰۵۶
  ۱۴
  ۵۷۰
 • Mozambique
  ۱,۰۴۰
  ۸
  ۲۸۰
 • Cyprus
  ۱,۰۰۵
  ۱۹
  ۸۳۹
 • Burkina Faso
  ۱,۰۰۳
  ۵۳
  ۸۶۰
 • Uganda
  ۹۷۱
  ۰
  ۸۹۶
 • Uruguay
  ۹۶۵
  ۲۹
  ۸۶۵
 • Georgia
  ۹۵۸
  ۱۵
  ۸۳۸
 • Liberia
  ۹۱۷
  ۴۱
  ۳۹۴
 • Montenegro
  ۹۰۷
  ۱۷
  ۳۲۰
 • Chad
  ۸۷۳
  ۷۴
  ۷۸۸
 • Andorra
  ۸۵۵
  ۵۲
  ۸۰۰
 • Jamaica
  ۷۴۵
  ۱۰
  ۵۹۹
 • Zimbabwe
  ۷۳۴
  ۹
  ۱۹۷
 • São Tomé & Príncipe
  ۷۲۴
  ۱۳
  ۲۷۹
 • Diamond Princess
  ۷۱۲
  ۱۳
  ۶۵۱
 • San Marino
  ۶۹۸
  ۴۲
  ۶۵۶
 • Togo
  ۶۸۹
  ۱۵
  ۴۶۷
 • Malta
  ۶۷۳
  ۹
  ۶۵۳
 • Suriname
  ۶۳۴
  ۱۵
  ۴۰۵
 • Jersey
  ۵۷۷
  ۴۷
  ۵۱۲
 • Réunion
  ۵۵۱
  ۳
  ۴۷۲
 • Namibia
  ۵۳۹
  ۰
  ۲۵
 • Tanzania
  ۵۰۹
  ۲۱
  ۱۸۳
 • Taiwan
  ۴۴۹
  ۷
  ۴۳۸
 • Angola
  ۳۸۶
  ۲۱
  ۱۱۷
 • Syria
  ۳۷۲
  ۱۴
  ۱۲۶
 • Vietnam
  ۳۶۹
  ۰
  ۳۴۲
 • Mauritius
  ۳۴۲
  ۱۰
  ۳۳۰
 • Isle of Man
  ۳۳۶
  ۲۴
  ۳۱۲
 • Myanmar (Burma)
  ۳۱۶
  ۶
  ۲۴۵
 • Botswana
  ۳۱۴
  ۱
  ۳۱
 • Comoros
  ۳۱۱
  ۷
  ۲۶۶
 • Guyana
  ۲۸۴
  ۱۶
  ۱۲۵
 • Martinique
  ۲۴۹
  ۱۴
  ۹۸
 • Mongolia
  ۲۲۷
  ۰
  ۱۹۵
 • Eritrea
  ۲۱۵
  ۰
  ۵۶
 • Cayman Islands
  ۲۰۱
  ۱
  ۱۹۴
 • Burundi
  ۱۹۱
  ۱
  ۱۱۸
 • Faroe Islands
  ۱۸۸
  ۰
  ۱۸۸
 • Guadeloupe
  ۱۸۴
  ۱۴
  ۱۵۷
 • Gibraltar
  ۱۷۹
  ۰
  ۱۷۶
 • Bermuda
  ۱۴۸
  ۹
  ۱۳۷
 • Brunei
  ۱۴۱
  ۳
  ۱۳۸
 • Cambodia
  ۱۴۱
  ۰
  ۱۳۱
 • Trinidad & Tobago
  ۱۳۳
  ۸
  ۱۱۷
 • Monaco
  ۱۰۸
  ۴
  ۹۵
 • Aruba
  ۱۰۵
  ۳
  ۹۸
 • Bahamas
  ۱۰۴
  ۱۱
  ۸۹
 • Barbados
  ۹۸
  ۷
  ۹۰
 • Lesotho
  ۹۱
  ۰
  ۱۱
 • Liechtenstein
  ۸۴
  ۱
  ۸۱
 • Seychelles
  ۸۱
  ۰
  ۱۱
 • Bhutan
  ۸۰
  ۰
  ۵۴
 • Sint Maarten
  ۷۸
  ۱۵
  ۶۳
 • Antigua & Barbuda
  ۷۰
  ۳
  ۲۳
 • French Polynesia
  ۶۲
  ۰
  ۶۰
 • Gambia
  ۶۱
  ۳
  ۲۷
 • Turks & Caicos Islands
  ۴۹
  ۲
  ۱۱
 • Macao SAR China
  ۴۶
  ۰
  ۴۵
 • St. Martin
  ۴۳
  ۳
  ۳۷
 • Belize
  ۳۰
  ۲
  ۱۹
 • St. Vincent & Grenadines
  ۲۹
  ۰
  ۲۹
 • Timor-Leste
  ۲۴
  ۰
  ۲۴
 • Curaçao
  ۲۳
  ۱
  ۱۹
 • Grenada
  ۲۳
  ۰
  ۲۳
 • St. Lucia
  ۲۲
  ۰
  ۱۹
 • Fiji
  ۲۱
  ۰
  ۱۸
 • New Caledonia
  ۲۱
  ۰
  ۲۱
 • Laos
  ۱۹
  ۰
  ۱۹
 • Dominica
  ۱۸
  ۰
  ۱۸
 • St. Kitts & Nevis
  ۱۶
  ۰
  ۱۵
 • Falkland Islands
  ۱۳
  ۰
  ۱۳
 • Greenland
  ۱۳
  ۰
  ۱۳
 • Vatican City
  ۱۲
  ۰
  ۱۲
 • Montserrat
  ۱۱
  ۱
  ۱۰
 • Papua New Guinea
  ۱۱
  ۰
  ۸
 • Western Sahara
  ۱۰
  ۱
  ۸
 • MS Zaandam
  ۹
  ۲
 • British Virgin Islands
  ۸
  ۱
  ۷
 • Caribbean Netherlands
  ۷
  ۰
  ۷
 • St. Barthélemy
  ۶
  ۰
  ۶
 • Anguilla
  ۳
  ۰
  ۳
 • St. Pierre & Miquelon
  ۱
  ۰
  ۱
جمع
۱۱,۹۵۱,۹۰۹
۵۴۶,۶۳۷
۶,۸۹۶,۳۴۶
Telegram
WhatsApp
Twitter
Google+
Facebook

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

شما مهم هستید 

شما خیلی مهم هستید (برای جامعه)

شما خیلی خیلی مهم هستید(برای خانواده)

از خودتان کنید

پخش ویدیو پخش ویدیو

صحبتهای دکتر شافنر در مورد ویروس کرونا

بهترین و تنهاترین راه پیشگیری است

چیکار کنیم تا به ویروس کرونا مبتلا نشیم؟

1: دستهایتان را مکررا با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشوئید.

2:اگر آب و صابون ندارید از ژل هاو اسپری های ضد عفونی کننده استفاده کنید.

3:دهان و بینی تان را هنگام عطسه و یا سرفه دیگران بپوشانید.

4: از تماس با افرادی که بیماری شبیهه آنفولانزا دارند به شدت پرهیز کنید.

5: از تماس محافظت نشده با حیوانات اهلی و وحشی خودداری نمائید.

6: در تجمعات انبوه حتما از ماسک استفاده کنید و از دست دادن پرهیز کنید.

7: فاصله یک متری با افرادی که علائم بیماری رو دارند را حفظ کنید

8: هنگام سرفه،عطسه دستمال در جلوی دهان و بینی بگیریدوبعد درون سطل بندازید.

9: اشیاء و سطوحی را که لمس میکنید مراتبا ضدعفونی کنید.

10: در مکانهای شلوغ و وسایل عمومی از لمس سطوح و وسایل پرهیز کنید.

11: از لمس صورت و چشم خود به ویژه با دستهای غیر استریل پرهیز کنید.

12: سعی کنید از دستکشهای یکبار مصرف استفاده نماید.

13: از تماس نزدیک با افراد مریض خودداری کنید.

14: ظروف و وسایل خود را استریل و از دیگران جدا کنید.

15: همیشه قبل از غذا دستهایتان 20 ثانیه را بشوئید

16: مواد گوشتی و تخم مرغ را به خوبی بپزید. و از خوردن نیمه خام پرهیز کنید

17: هنگام مریضی فعالیت کنید و در خانه بمانید.

دست های شما خط مقدم پیشگیری از مبتلا شدن هستند

در صورت ابتلا به ویروس کرونا چیکار کنیم؟

1: فعالیت های خارج از خانه را محدود کنید.

2:به محل کار مدرسه و یا مکان های عمومی نروید.

3:از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.

4: در خانه خود را از دیگر افراد خانواده جدا کنید.

5: در صورت امکان از یک حمام جداگانه استفاده نمائید.

6: بعد از سرفه و عطسه دستهایتان را حداقل 20 ثانیه با آب و صابون بشوئید.

7: هنگام سرفه،عطسه دستمال در جلوی دهان و بینی بگیریدوبعد درون سطل بندازید.

8: با یک ماسک همواره صورت و بینی خود را بپوشانید.

9: دستهای تان را مرتب و مکررا 20 ثانیه با آب و صابون بشوئید.

10: در خانه از یک اتاق متفاوت از دیگران بخوابید.

11: از دست زدن به بینی و چشم و صورت خود با دستهای شسته نشده،پرهیز کنید

12: از اشتراک وسایل خانگی همانند حوله ، ملحفه و ظروف خودداری کنید.

13: علائم بیماری خود را به خصوص تبتان را مرتبا کنترل نمائید.

14: اگر بیماری رو به وخامت است سریعا به مراکز درمانی مراجعه کنید.

در مکان های عمومی حتما از ماسکهای فیلتردار استفاده کنید

اگر در خانه فردی دچار کرونا شد چه کنیم؟

1: فقط افرادی در خانه بمانند که حضورشان برای مراقبت الزامیست.

2:سایر اعضای خانواده باید در مکان دیگر باشند.

3:اگر امکان پذیر نبود در اتاق دیگری بمانید.

4: به هر نحوی بازدیدکنندگان و عیادت کنندگان را محدود کنید.

5: افراد سالخورده و یا مبتلایان به بیماریهای قلب،ریه،کلیوی،دیابت دورکنید.

6: جریان هوا مطلوب باشد. باز کردن پنجره و یا تهویه هوا.

7: هنگام تماس با بیمار از دستکشهای یکبار مصرف استفاده نمائید.

8: وسایل یکبار مصرف را درون کیسه فریزر بندازید و بعد به درون سطل آشغال بندازید.

9: دستهای تان را مرتب و مکررا 20 ثانیه با آب و صابون بشوئید.

10: هر روز سطوح محیط کار توالت و حمام،تلفن،... را ضدعفونی و تمیز کنید.

11: سطوح پارچه ای که ممکن است عرق خون،بزارق،روش ریخته باشد راضدعفونی کنید

12: ماشین لباسشوئی را تمیر ، شسته و ضد عونی کنید.

13: ]نگام دست زدن به هر چیز آلوده دستکش مطمئن یکبار مصرف دست کنید.

14: بعد از برداشتن دستکش ها حتما دستهایتان را ثانیه بشوئید.

التهابات حلق و بینی و گلوی خود را برطرف کنید

درصورت برخورد با فرد کرونا چیکار کنیم؟

بعد از آخرین تماس نزدیک با فرد بیمار 14روز مراقب این علائم باشید

1:دمای بدن خو را چند بار در روز اندازه بگیرید

2:عطسه و سرفه!!

اگر علائم مذکور را ندارید به فعالتهای روزانه خود ادامه دهید

3:تنگی نفس یا مشکل در تنفس

4:سایر اعلام اعم از : لرز، درد بدن ،گلو درد ، سر درد، اسهال ، تهوع ، استفراغ،آب ریزش بینی

5:اگر به تب یا هر یک از علائم گفته شده دچار شدید سریعا به مراکز درمانی مراجعه نمائید

برگشت به بالا