سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Live

آمار کشورهای آلوده به ویروس

دادها بر اساس آمارهای رسمی است

در جهان
 • مبتلایان: 12,155,405
 • کشته شدها: 551,184
 • بهبودیافتگان: 7,025,062

آمار کل کووید 19 در جهان

در کل دنیا

12,155,405
مبتلایان
551,184
کشته شدها
7,025,062
بهبود یافتگان

ایران

کل مبتلایان
248,379
+2,691 ( امروز )
کشته شدها
12,084
+153 ( امروز )
بهبودیافته ها
209,463
84.33%
درحال مداوا
26,832
10.8%

آمار زنده کووید 19 به تفکیک کشورها

 • کشورها
  مبتلایان
  کشته شدها
  بهبودیافتگان
 • United States
  ۳,۱۵۸,۷۳۴
  ۱۳۴,۸۵۴
  ۱,۳۹۲,۴۶۵
 • Brazil
  ۱,۷۱۶,۱۹۶
  ۶۸,۰۵۵
  ۱,۱۱۷,۹۲۲
 • India
  ۷۶۹,۰۵۲
  ۲۱,۱۴۴
  ۴۷۶,۵۵۴
 • Russia
  ۷۰۰,۷۹۲
  ۱۰,۶۶۷
  ۴۷۲,۵۱۱
 • Peru
  ۳۱۲,۹۱۱
  ۱۱,۱۳۳
  ۲۰۴,۷۴۸
 • Chile
  ۳۰۳,۰۸۳
  ۶,۵۷۳
  ۲۷۱,۷۰۳
 • Spain
  ۲۹۹,۵۹۳
  ۲۸,۳۹۶
 • United Kingdom
  ۲۸۶,۹۷۹
  ۴۴,۵۱۷
 • Mexico
  ۲۶۸,۰۰۸
  ۳۲,۰۱۴
  ۱۶۳,۶۴۶
 • Iran
  ۲۴۸,۳۷۹
  ۱۲,۰۸۴
  ۲۰۹,۴۶۳
 • Italy
  ۲۴۲,۱۴۹
  ۳۴,۹۱۴
  ۱۹۳,۶۴۰
 • Pakistan
  ۲۳۷,۴۸۹
  ۴,۹۲۲
  ۱۴۰,۹۶۵
 • South Africa
  ۲۲۴,۶۶۵
  ۳,۶۰۲
  ۱۰۶,۸۴۲
 • Saudi Arabia
  ۲۲۰,۱۴۴
  ۲,۰۵۹
  ۱۵۸,۰۵۰
 • Turkey
  ۲۰۸,۹۳۸
  ۵,۲۸۲
  ۱۸۷,۵۱۱
 • Germany
  ۱۹۸,۷۶۵
  ۹,۱۱۵
  ۱۸۲,۷۰۰
 • Bangladesh
  ۱۷۲,۱۳۴
  ۲,۱۹۷
  ۸۰,۸۳۸
 • France
  ۱۶۹,۴۷۳
  ۲۹,۹۶۵
  ۷۷,۹۸۵
 • Colombia
  ۱۲۸,۶۳۸
  ۴,۵۲۷
  ۵۳,۶۳۴
 • Canada
  ۱۰۶,۴۳۴
  ۸,۷۳۷
  ۷۰,۲۴۷
 • Qatar
  ۱۰۱,۵۵۳
  ۱۳۸
  ۹۶,۱۰۷
 • Argentina
  ۸۷,۰۳۰
  ۱,۶۹۴
  ۳۶,۵۰۲
 • China
  ۸۳,۵۷۲
  ۴,۶۳۴
  ۷۸,۵۴۸
 • Egypt
  ۷۸,۳۰۴
  ۳,۵۶۴
  ۲۲,۲۴۱
 • Sweden
  ۷۳,۸۵۸
  ۵,۴۸۲
 • Indonesia
  ۶۸,۰۷۹
  ۳,۳۵۹
  ۳۱,۵۸۵
 • Iraq
  ۶۷,۴۴۲
  ۲,۷۷۹
  ۳۷,۸۷۹
 • Belarus
  ۶۴,۲۲۴
  ۴۴۳
  ۵۲,۸۵۴
 • Ecuador
  ۶۳,۲۴۵
  ۴,۸۷۳
  ۲۹,۰۷۱
 • Belgium
  ۶۲,۱۲۳
  ۹,۷۷۶
  ۱۷,۱۳۸
 • United Arab Emirates
  ۵۳,۰۴۵
  ۳۲۷
  ۴۲,۲۸۲
 • Kuwait
  ۵۲,۰۰۷
  ۳۷۹
  ۴۲,۱۰۸
 • Kazakhstan
  ۵۱,۰۵۹
  ۲۶۴
  ۳۴,۱۴۹
 • Netherlands
  ۵۰,۷۴۶
  ۶,۱۳۵
 • Ukraine
  ۵۰,۴۱۴
  ۱,۳۰۶
  ۲۳,۱۱۹
 • Philippines
  ۵۰,۳۵۹
  ۱,۳۱۴
  ۱۲,۵۸۸
 • Oman
  ۵۰,۲۰۷
  ۲۳۳
  ۳۲,۰۰۵
 • Singapore
  ۴۵,۲۹۸
  ۲۶
  ۴۱,۳۲۳
 • Portugal
  ۴۴,۸۵۹
  ۱,۶۳۱
  ۲۹,۷۱۴
 • Bolivia
  ۴۱,۵۴۵
  ۱,۵۳۰
  ۱۲,۳۹۸
 • Panama
  ۴۱,۲۵۱
  ۸۱۹
  ۱۹,۴۶۹
 • Dominican Republic
  ۳۹,۵۸۸
  ۸۲۹
  ۲۰,۰۵۶
 • Poland
  ۳۶,۶۸۹
  ۱,۵۴۲
  ۲۴,۸۷۸
 • Afghanistan
  ۳۳,۵۹۴
  ۹۳۶
  ۲۰,۷۰۰
 • Israel
  ۳۳,۵۵۷
  ۳۴۴
  ۱۸,۳۳۸
 • Switzerland
  ۳۲,۴۹۸
  ۱,۹۶۶
  ۲۹,۴۰۰
 • Bahrain
  ۳۰,۹۳۱
  ۹۸
  ۲۶,۰۷۳
 • Nigeria
  ۳۰,۲۴۹
  ۶۸۴
  ۱۲,۳۷۳
 • Romania
  ۳۰,۱۷۵
  ۱,۸۱۷
  ۲۰,۷۹۹
 • Armenia
  ۲۹,۸۲۰
  ۵۲۱
  ۱۷,۴۲۷
 • Ireland
  ۲۵,۵۴۲
  ۱,۷۳۸
  ۲۳,۳۶۴
 • Honduras
  ۲۵,۴۲۸
  ۶۷۷
  ۲,۶۳۷
 • Guatemala
  ۲۵,۴۱۱
  ۱,۰۵۳
  ۳,۷۱۸
 • Ghana
  ۲۲,۸۲۲
  ۱۲۹
  ۱۷,۵۶۴
 • Azerbaijan
  ۲۱,۹۱۶
  ۲۷۴
  ۱۳,۱۰۰
 • Japan
  ۲۰,۱۷۴
  ۹۸۰
  ۱۷,۳۳۱
 • Austria
  ۱۸,۵۱۳
  ۷۰۶
  ۱۶,۷۲۱
 • Moldova
  ۱۸,۴۷۱
  ۶۱۴
  ۱۱,۵۴۹
 • Algeria
  ۱۷,۳۴۸
  ۹۷۸
  ۱۲,۳۲۹
 • Serbia
  ۱۷,۰۷۶
  ۳۴۱
  ۱۳,۳۶۶
 • Nepal
  ۱۶,۴۲۳
  ۳۵
  ۷,۷۵۲
 • Cameroon
  ۱۴,۹۱۶
  ۳۵۹
  ۱۱,۵۲۵
 • Morocco
  ۱۴,۷۷۱
  ۲۴۲
  ۱۱,۳۱۶
 • South Korea
  ۱۳,۲۴۴
  ۲۸۵
  ۱۱,۹۷۰
 • Denmark
  ۱۲,۹۰۰
  ۶۰۹
  ۱۲,۰۰۱
 • Czechia
  ۱۲,۸۱۴
  ۳۵۱
  ۸,۰۱۰
 • Côte d’Ivoire
  ۱۱,۵۰۴
  ۷۸
  ۵,۵۷۱
 • Uzbekistan
  ۱۱,۰۹۲
  ۴۵
  ۷,۰۶۰
 • Sudan
  ۱۰,۰۸۴
  ۶۳۶
  ۵,۰۷۴
 • Norway
  ۸,۹۵۰
  ۲۵۱
  ۸,۱۳۸
 • Australia
  ۸,۸۸۶
  ۱۰۶
  ۷,۴۸۷
 • Malaysia
  ۸,۶۷۷
  ۱۲۱
  ۸,۴۸۶
 • El Salvador
  ۸,۵۶۶
  ۲۳۵
  ۵,۱۳۳
 • Kenya
  ۸,۵۲۸
  ۱۶۹
  ۲,۵۹۳
 • Kyrgyzstan
  ۸,۴۸۶
  ۱۱۲
  ۲,۹۸۳
 • Venezuela
  ۸,۰۰۸
  ۷۵
  ۲,۱۰۰
 • Senegal
  ۷,۶۵۷
  ۱۴۱
  ۵,۰۹۷
 • Congo - Kinshasa
  ۷,۴۳۲
  ۱۸۲
  ۳,۲۲۶
 • North Macedonia
  ۷,۴۰۶
  ۳۵۹
  ۳,۵۵۴
 • Finland
  ۷,۲۶۵
  ۳۲۹
  ۶,۸۰۰
 • Ethiopia
  ۶,۷۷۴
  ۱۲۰
  ۲,۴۳۰
 • Haiti
  ۶,۴۳۲
  ۱۱۷
  ۲,۰۸۰
 • Tajikistan
  ۶,۳۶۴
  ۵۴
  ۵,۰۱۱
 • Bulgaria
  ۶,۳۴۲
  ۲۵۹
  ۳,۱۶۶
 • Gabon
  ۵,۸۷۱
  ۴۶
  ۲,۶۸۲
 • Bosnia & Herzegovina
  ۵,۸۶۹
  ۲۰۹
  ۲,۷۶۹
 • Costa Rica
  ۵,۸۳۶
  ۲۴
  ۱,۹۲۹
 • Guinea
  ۵,۶۹۷
  ۳۴
  ۴,۵۷۷
 • French Guiana
  ۵,۴۵۹
  ۲۲
  ۲,۳۴۹
 • Mauritania
  ۵,۰۸۷
  ۱۳۹
  ۱,۹۹۴
 • Palestinian Territories
  ۵,۰۲۹
  ۲۰
  ۴۹۴
 • Djibouti
  ۴,۸۸۹
  ۵۵
  ۴,۶۴۴
 • Luxembourg
  ۴,۶۵۰
  ۱۱۰
  ۴,۰۵۶
 • Hungary
  ۴,۲۱۰
  ۵۸۹
  ۲,۸۸۵
 • Central African Republic
  ۴,۱۰۹
  ۵۲
  ۱,۰۵۰
 • Greece
  ۳,۶۲۲
  ۱۹۳
  ۱,۳۷۴
 • Madagascar
  ۳,۵۷۳
  ۳۳
  ۱,۷۶۱
 • Croatia
  ۳,۳۲۵
  ۱۱۴
  ۲,۲۷۷
 • Thailand
  ۳,۱۹۷
  ۵۸
  ۳,۰۷۴
 • Albania
  ۳,۱۰۶
  ۸۳
  ۱,۷۹۱
 • Equatorial Guinea
  ۳,۰۷۱
  ۵۱
  ۸۴۲
 • Somalia
  ۳,۰۲۸
  ۹۲
  ۱,۱۴۷
 • Nicaragua
  ۲,۸۴۶
  ۹۱
  ۱,۹۹۳
 • Mayotte
  ۲,۶۸۸
  ۳۴
  ۲,۴۴۶
 • Paraguay
  ۲,۵۵۴
  ۲۰
  ۱,۲۱۲
 • Maldives
  ۲,۵۱۷
  ۱۳
  ۲,۱۸۰
 • Cuba
  ۲,۳۹۹
  ۸۶
  ۲,۲۴۲
 • Mali
  ۲,۳۵۸
  ۱۲۰
  ۱,۵۹۷
 • Sri Lanka
  ۲,۰۹۴
  ۱۱
  ۱,۹۶۷
 • South Sudan
  ۲,۰۲۱
  ۳۸
  ۳۳۳
 • Estonia
  ۲,۰۰۳
  ۶۹
  ۱,۸۸۲
 • Lebanon
  ۱,۹۴۶
  ۳۶
  ۱,۳۶۸
 • Zambia
  ۱,۸۹۵
  ۴۲
  ۱,۳۴۸
 • Iceland
  ۱,۸۸۰
  ۱۰
  ۱,۸۵۰
 • Malawi
  ۱,۸۶۴
  ۲۴
  ۳۴۵
 • Lithuania
  ۱,۸۵۴
  ۷۹
  ۱,۵۵۲
 • Congo - Brazzaville
  ۱,۸۲۱
  ۴۷
  ۵۲۵
 • Slovakia
  ۱,۷۹۸
  ۲۸
  ۱,۴۷۳
 • Guinea-Bissau
  ۱,۷۹۰
  ۲۵
  ۷۶۰
 • Slovenia
  ۱,۷۶۳
  ۱۱۱
  ۱,۴۲۹
 • Sierra Leone
  ۱,۵۸۴
  ۶۳
  ۱,۱۲۲
 • Cape Verde
  ۱,۵۴۲
  ۱۸
  ۷۳۰
 • New Zealand
  ۱,۵۳۷
  ۲۲
  ۱,۴۹۲
 • Hong Kong SAR China
  ۱,۳۲۴
  ۷
  ۱,۱۶۷
 • Yemen
  ۱,۳۱۸
  ۳۵۱
  ۵۹۵
 • Libya
  ۱,۲۶۸
  ۳۶
  ۳۰۶
 • Tunisia
  ۱,۲۲۱
  ۵۰
  ۱,۰۵۰
 • Benin
  ۱,۱۹۹
  ۲۱
  ۳۳۳
 • Rwanda
  ۱,۱۹۴
  ۳
  ۶۱۰
 • Jordan
  ۱,۱۶۹
  ۱۰
  ۹۷۷
 • Latvia
  ۱,۱۴۱
  ۳۰
  ۱,۰۰۸
 • Eswatini
  ۱,۱۳۸
  ۱۴
  ۵۸۸
 • Niger
  ۱,۰۹۷
  ۶۸
  ۹۷۶
 • Mozambique
  ۱,۰۷۱
  ۸
  ۳۳۷
 • Cyprus
  ۱,۰۰۸
  ۱۹
  ۸۳۹
 • Burkina Faso
  ۱,۰۰۳
  ۵۳
  ۸۶۱
 • Uganda
  ۹۷۷
  ۰
  ۹۰۴
 • Uruguay
  ۹۷۴
  ۲۹
  ۸۷۱
 • Georgia
  ۹۶۳
  ۱۵
  ۸۴۱
 • Montenegro
  ۹۶۰
  ۱۷
  ۳۲۰
 • Liberia
  ۹۲۶
  ۴۱
  ۳۹۵
 • Zimbabwe
  ۸۸۵
  ۹
  ۲۰۶
 • Chad
  ۸۷۳
  ۷۴
  ۷۸۸
 • Andorra
  ۸۵۵
  ۵۲
  ۸۰۲
 • Jamaica
  ۷۴۵
  ۱۰
  ۵۹۹
 • São Tomé & Príncipe
  ۷۲۴
  ۱۳
  ۲۸۳
 • Diamond Princess
  ۷۱۲
  ۱۳
  ۶۵۱
 • San Marino
  ۶۹۸
  ۴۲
  ۶۵۶
 • Togo
  ۶۹۵
  ۱۵
  ۴۷۵
 • Malta
  ۶۷۳
  ۹
  ۶۵۴
 • Suriname
  ۶۶۵
  ۱۷
  ۴۳۴
 • Namibia
  ۵۹۳
  ۰
  ۲۵
 • Jersey
  ۵۷۷
  ۴۷
  ۵۱۲
 • Réunion
  ۵۶۳
  ۳
  ۴۷۲
 • Tanzania
  ۵۰۹
  ۲۱
  ۱۸۳
 • Taiwan
  ۴۴۹
  ۷
  ۴۳۸
 • Angola
  ۳۸۶
  ۲۱
  ۱۱۷
 • Syria
  ۳۷۲
  ۱۴
  ۱۲۶
 • Vietnam
  ۳۶۹
  ۰
  ۳۴۷
 • Mauritius
  ۳۴۲
  ۱۰
  ۳۳۰
 • Isle of Man
  ۳۳۶
  ۲۴
  ۳۱۲
 • Myanmar (Burma)
  ۳۱۷
  ۶
  ۲۵۰
 • Botswana
  ۳۱۴
  ۱
  ۳۱
 • Comoros
  ۳۱۳
  ۷
  ۲۷۲
 • Guyana
  ۲۸۴
  ۱۶
  ۱۲۵
 • Martinique
  ۲۴۹
  ۱۴
  ۹۸
 • Mongolia
  ۲۲۷
  ۰
  ۱۹۵
 • Eritrea
  ۲۱۵
  ۰
  ۵۶
 • Cayman Islands
  ۲۰۱
  ۱
  ۱۹۷
 • Burundi
  ۱۹۱
  ۱
  ۱۱۸
 • Faroe Islands
  ۱۸۸
  ۰
  ۱۸۸
 • Guadeloupe
  ۱۸۴
  ۱۴
  ۱۵۷
 • Gibraltar
  ۱۷۹
  ۰
  ۱۷۶
 • Bermuda
  ۱۴۹
  ۹
  ۱۳۷
 • Brunei
  ۱۴۱
  ۳
  ۱۳۸
 • Cambodia
  ۱۴۱
  ۰
  ۱۳۱
 • Trinidad & Tobago
  ۱۳۳
  ۸
  ۱۱۷
 • Monaco
  ۱۰۸
  ۴
  ۹۵
 • Aruba
  ۱۰۵
  ۳
  ۹۸
 • Bahamas
  ۱۰۴
  ۱۱
  ۸۹
 • Barbados
  ۹۸
  ۷
  ۹۰
 • Lesotho
  ۹۱
  ۰
  ۱۱
 • Seychelles
  ۹۱
  ۰
  ۱۱
 • Liechtenstein
  ۸۴
  ۱
  ۸۱
 • Bhutan
  ۸۰
  ۰
  ۵۵
 • Sint Maarten
  ۷۸
  ۱۵
  ۶۳
 • Antigua & Barbuda
  ۷۰
  ۳
  ۲۳
 • French Polynesia
  ۶۲
  ۰
  ۶۰
 • Gambia
  ۶۱
  ۳
  ۲۷
 • Turks & Caicos Islands
  ۵۵
  ۲
  ۱۱
 • Macao SAR China
  ۴۶
  ۰
  ۴۵
 • St. Martin
  ۴۳
  ۳
  ۳۷
 • Belize
  ۳۰
  ۲
  ۱۹
 • St. Vincent & Grenadines
  ۲۹
  ۰
  ۲۹
 • Timor-Leste
  ۲۴
  ۰
  ۲۴
 • Curaçao
  ۲۳
  ۱
  ۱۹
 • Grenada
  ۲۳
  ۰
  ۲۳
 • St. Lucia
  ۲۲
  ۰
  ۱۹
 • Fiji
  ۲۱
  ۰
  ۱۸
 • New Caledonia
  ۲۱
  ۰
  ۲۱
 • Laos
  ۱۹
  ۰
  ۱۹
 • Dominica
  ۱۸
  ۰
  ۱۸
 • St. Kitts & Nevis
  ۱۶
  ۰
  ۱۵
 • Falkland Islands
  ۱۳
  ۰
  ۱۳
 • Greenland
  ۱۳
  ۰
  ۱۳
 • Vatican City
  ۱۲
  ۰
  ۱۲
 • Montserrat
  ۱۱
  ۱
  ۱۰
 • Papua New Guinea
  ۱۱
  ۰
  ۸
 • Western Sahara
  ۱۰
  ۱
  ۸
 • MS Zaandam
  ۹
  ۲
 • British Virgin Islands
  ۸
  ۱
  ۷
 • Caribbean Netherlands
  ۷
  ۰
  ۷
 • St. Barthélemy
  ۶
  ۰
  ۶
 • Anguilla
  ۳
  ۰
  ۳
 • St. Pierre & Miquelon
  ۱
  ۰
  ۱
جمع
۱۲,۱۵۵,۴۰۵
۵۵۱,۱۸۴
۷,۰۲۵,۰۶۲
Telegram
WhatsApp
Twitter
Google+
Facebook

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

شما مهم هستید 

شما خیلی مهم هستید (برای جامعه)

شما خیلی خیلی مهم هستید(برای خانواده)

از خودتان کنید

پخش ویدیو پخش ویدیو

صحبتهای دکتر شافنر در مورد ویروس کرونا

بهترین و تنهاترین راه پیشگیری است

چیکار کنیم تا به ویروس کرونا مبتلا نشیم؟

1: دستهایتان را مکررا با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشوئید.

2:اگر آب و صابون ندارید از ژل هاو اسپری های ضد عفونی کننده استفاده کنید.

3:دهان و بینی تان را هنگام عطسه و یا سرفه دیگران بپوشانید.

4: از تماس با افرادی که بیماری شبیهه آنفولانزا دارند به شدت پرهیز کنید.

5: از تماس محافظت نشده با حیوانات اهلی و وحشی خودداری نمائید.

6: در تجمعات انبوه حتما از ماسک استفاده کنید و از دست دادن پرهیز کنید.

7: فاصله یک متری با افرادی که علائم بیماری رو دارند را حفظ کنید

8: هنگام سرفه،عطسه دستمال در جلوی دهان و بینی بگیریدوبعد درون سطل بندازید.

9: اشیاء و سطوحی را که لمس میکنید مراتبا ضدعفونی کنید.

10: در مکانهای شلوغ و وسایل عمومی از لمس سطوح و وسایل پرهیز کنید.

11: از لمس صورت و چشم خود به ویژه با دستهای غیر استریل پرهیز کنید.

12: سعی کنید از دستکشهای یکبار مصرف استفاده نماید.

13: از تماس نزدیک با افراد مریض خودداری کنید.

14: ظروف و وسایل خود را استریل و از دیگران جدا کنید.

15: همیشه قبل از غذا دستهایتان 20 ثانیه را بشوئید

16: مواد گوشتی و تخم مرغ را به خوبی بپزید. و از خوردن نیمه خام پرهیز کنید

17: هنگام مریضی فعالیت کنید و در خانه بمانید.

دست های شما خط مقدم پیشگیری از مبتلا شدن هستند

در صورت ابتلا به ویروس کرونا چیکار کنیم؟

1: فعالیت های خارج از خانه را محدود کنید.

2:به محل کار مدرسه و یا مکان های عمومی نروید.

3:از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.

4: در خانه خود را از دیگر افراد خانواده جدا کنید.

5: در صورت امکان از یک حمام جداگانه استفاده نمائید.

6: بعد از سرفه و عطسه دستهایتان را حداقل 20 ثانیه با آب و صابون بشوئید.

7: هنگام سرفه،عطسه دستمال در جلوی دهان و بینی بگیریدوبعد درون سطل بندازید.

8: با یک ماسک همواره صورت و بینی خود را بپوشانید.

9: دستهای تان را مرتب و مکررا 20 ثانیه با آب و صابون بشوئید.

10: در خانه از یک اتاق متفاوت از دیگران بخوابید.

11: از دست زدن به بینی و چشم و صورت خود با دستهای شسته نشده،پرهیز کنید

12: از اشتراک وسایل خانگی همانند حوله ، ملحفه و ظروف خودداری کنید.

13: علائم بیماری خود را به خصوص تبتان را مرتبا کنترل نمائید.

14: اگر بیماری رو به وخامت است سریعا به مراکز درمانی مراجعه کنید.

در مکان های عمومی حتما از ماسکهای فیلتردار استفاده کنید

اگر در خانه فردی دچار کرونا شد چه کنیم؟

1: فقط افرادی در خانه بمانند که حضورشان برای مراقبت الزامیست.

2:سایر اعضای خانواده باید در مکان دیگر باشند.

3:اگر امکان پذیر نبود در اتاق دیگری بمانید.

4: به هر نحوی بازدیدکنندگان و عیادت کنندگان را محدود کنید.

5: افراد سالخورده و یا مبتلایان به بیماریهای قلب،ریه،کلیوی،دیابت دورکنید.

6: جریان هوا مطلوب باشد. باز کردن پنجره و یا تهویه هوا.

7: هنگام تماس با بیمار از دستکشهای یکبار مصرف استفاده نمائید.

8: وسایل یکبار مصرف را درون کیسه فریزر بندازید و بعد به درون سطل آشغال بندازید.

9: دستهای تان را مرتب و مکررا 20 ثانیه با آب و صابون بشوئید.

10: هر روز سطوح محیط کار توالت و حمام،تلفن،... را ضدعفونی و تمیز کنید.

11: سطوح پارچه ای که ممکن است عرق خون،بزارق،روش ریخته باشد راضدعفونی کنید

12: ماشین لباسشوئی را تمیر ، شسته و ضد عونی کنید.

13: ]نگام دست زدن به هر چیز آلوده دستکش مطمئن یکبار مصرف دست کنید.

14: بعد از برداشتن دستکش ها حتما دستهایتان را ثانیه بشوئید.

التهابات حلق و بینی و گلوی خود را برطرف کنید

درصورت برخورد با فرد کرونا چیکار کنیم؟

بعد از آخرین تماس نزدیک با فرد بیمار 14روز مراقب این علائم باشید

1:دمای بدن خو را چند بار در روز اندازه بگیرید

2:عطسه و سرفه!!

اگر علائم مذکور را ندارید به فعالتهای روزانه خود ادامه دهید

3:تنگی نفس یا مشکل در تنفس

4:سایر اعلام اعم از : لرز، درد بدن ،گلو درد ، سر درد، اسهال ، تهوع ، استفراغ،آب ریزش بینی

5:اگر به تب یا هر یک از علائم گفته شده دچار شدید سریعا به مراکز درمانی مراجعه نمائید

برگشت به بالا