چسب ضد حساسیت 3m سایز 2.5

قیمت اصلی تومان۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵۲.۹۰۰ است.

چسب ضد حساسیت 3m سایز 1.25

قیمت اصلی تومان۴۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۸.۰۰۰ است.

چسب ضد حساسیت ۹×۲.۵ چینی

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۰.۵۰۰ است.

چسب ضد حساسیت 9*1.25 مارتا

قیمت اصلی تومان۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴.۹۰۰ است.

چسب آنژیوکت اکسل

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۰۰ است.

چسب پانسمان اماده 25*10 ساده TGMed

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۳.۰۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 20*10 ساده TGMed

قیمت اصلی تومان۱۴.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۱.۲۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 15*10 ساده TGMed

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۵۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 10*10 ساده TGMed

قیمت اصلی تومان۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۵۰۰ است.