دم یار اطفال

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۵.۰۰۰ است.

دم یار بزرگسالان

قیمت اصلی تومان۱۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۳.۰۰۰ است.