باند سوختگی (3)

باند کشی (3)

باند گچی (2)

باند نخی (3)

باند ویبریل (2)

سرجی فیکس (3)

گچ فایبرگلاس (5)

 گچ فایبر گلاس 3

قیمت اصلی تومان۹۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۸.۰۰۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۱۰ سانت

قیمت اصلی تومان۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۷۵۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۱۵ سانت

قیمت اصلی تومان۳.۲۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۶۰۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۵ سانت

قیمت اصلی تومان۹۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۸۰ است.

باند زیر گچ ویبریل 10 سانت

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹.۸۰۰ است.

باند زیر گچ ویبریل ۱۵ سانت

قیمت اصلی تومان۱۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴.۷۰۰ است.

باند سوختگی کاوه 10 سانت

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۲۰۰ است.

باند سوختگی کاوه 15 سانت

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۲.۳۰۰ است.

باند سوختگی کاوه 20 سانت

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۶.۴۰۰ است.

باند کشی کاوه 10 سانت

قیمت اصلی تومان۸.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷.۱۰۰ است.

باند کشی کاوه 15 سانت

قیمت اصلی تومان۱۳.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۰.۶۵۰ است.

باند کشی کاوه 5 سانت

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۵۵۰ است.