باند کشی کاوه 10 سانت

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۲۰۰ است.

باند کشی کاوه 15 سانت

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹.۳۰۰ است.

باند کشی کاوه 5 سانت

قیمت اصلی تومان۴.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۱۰۰ است.