سرجی فیکس بانوان

قیمت اصلی تومان۹.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۵۰۰ است.

سرجی فیکس سر

قیمت اصلی تومان۶.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴.۵۰۰ است.

سرجی فیکس نوزاد (ناف بند )

قیمت اصلی تومان۷.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۰۰۰ است.