لگن زیر بیمار

قیمت اصلی تومان۲۳.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۵.۰۰۰ است.