کاف پارچه ای فشارسنج وکتو

قیمت اصلی تومان۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۵.۰۰۰ است.

کاف فشارسنج کودکان

قیمت اصلی تومان۱۳۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۱۰.۰۰۰ است.

کاف لاستیکی فشارسنج

قیمت اصلی تومان۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۵.۰۰۰ است.

گیج فشارسنج وکتو

قیمت اصلی تومان۱۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹۹.۰۰۰ است.