سرنگ انسولین  BD یک میلی لیتر

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹.۴۷۰ است.

سرنگ انسولین 1 میلی لیتر آوا

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۵۵۰ است.

سرنگ انسولین حلما طب سرسوزن جدا

قیمت اصلی تومان۳.۳۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۶۵۰ است.

سرنگ انسولین لوئرلاک حلماطب

قیمت اصلی تومان۵.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۱۰۰ است.

سرنگ انسولین یونی بادی حلماطب

قیمت اصلی تومان۳.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۶۰۰ است.