سوزن تست قند خون ( لنست ) 2 پر

قیمت اصلی تومان۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۶.۰۰۰ است.

سوزن تست قند خون ( لنست ) 4 پر

قیمت اصلی تومان۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۳.۰۰۰ است.