ایرینگ گردنی کاوردار

قیمت اصلی تومان۹۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۹.۰۰۰ است.