ملحفه یکبار مصرف کش دار 80×220

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۹۵۰ است.

ملحفه یکبار مصرف کش دار آبی 80×220

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۳۵۰ است.

ملحفه یکبار مصرف کشی 120×220

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷.۹۵۰ است.

ملحفه یکبار مصرف کشی آبی 120×220

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۳۵۰ است.