ست گان ، کلاه و شلوار

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۷.۹۰۰ است.

گان آرایشی

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۱۰۰ است.

گان بیمار

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۰.۵۰۰ است.

گان جراح آستین کش دار

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۲.۵۰۰ است.

گان جراح استریل یکبار مصرف

قیمت اصلی تومان۳۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۵.۰۰۰ است.