پانسمان آماده (12)

پد چشمی (2)

چسب آنژیوکت (2)

چسب اتوکلاو (1)

چسب بخیه (5)

چسب تزریق (1)

چسب حصیری (3)

چسب زخم (2)

چسب ضد حساسیت (4)

چسب لکوپلاست (4)

چسب میخچه (2)

پد چشمی خارجی

قیمت اصلی تومان۴.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۲۰۰ است.

پد چشمی شاهد

قیمت اصلی تومان۱.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۰۰ است.

چسب آنژیوکت

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۸۵۰ است.

چسب آنژیوکت اکسل

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۰۰ است.

چسب اتوکلاو

قیمت اصلی تومان۳۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۹.۰۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 10*10 ساده TGMed

قیمت اصلی تومان۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۳۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 10*10 ضد آب TGMed

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۰.۵۰۰ است.