چسب پانسمان آماده 10*10 ساده TGMed

قیمت اصلی تومان۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۵۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 10*10 ضد آب TGMed

قیمت اصلی تومان۱۳.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۱.۵۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 15*10 ساده TGMed

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۵۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 15*10 ضد آب TGMed

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۶.۵۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 20*10 ساده TGMed

قیمت اصلی تومان۱۴.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۱.۲۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 20*10 ضد آب TGMed

قیمت اصلی تومان۲۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۱.۵۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 8*6 ساده TGMed

قیمت اصلی تومان۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۵۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 8*6 ضد آب TGMed

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۲۰۰ است.

چسب پانسمان اماده 25*10 ساده TGMed

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۳.۰۰۰ است.