پد چشمی خارجی

قیمت اصلی تومان۴.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۲۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 10*10 ضد آب TGMed

قیمت اصلی تومان۱۳.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۱.۵۰۰ است.

چسب پانسمان آماده 8*6 ضد آب TGMed

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۲۰۰ است.

چسب ضد حساسیت 3m سایز 1.25

قیمت اصلی تومان۴۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۸.۰۰۰ است.

چسب لوکوپلاست 2.5 سانت

قیمت اصلی تومان۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۴.۵۰۰ است.