چسب حصیری 15 سانت

قیمت اصلی تومان۹۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۸.۰۰۰ است.

چسب حصیری ۵ سانت

قیمت اصلی تومان۳۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۷.۰۰۰ است.

چسب زخم بسته ای

قیمت اصلی تومان۹۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸۹.۰۰۰ است.

چسب زخم کودک پاندا

قیمت اصلی تومان۳.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۰۰۰ است.

چسب ضد حساسیت 3m سایز 1.25

قیمت اصلی تومان۴۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۸.۰۰۰ است.

چسب ضد حساسیت 3m سایز 2.5

قیمت اصلی تومان۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵۲.۹۰۰ است.

چسب ضد حساسیت 9*1.25 مارتا

قیمت اصلی تومان۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴.۹۰۰ است.

چسب ضد حساسیت ۹×۲.۵ چینی

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۰.۵۰۰ است.

چسب لوکوپلاست 2.5 سانت

قیمت اصلی تومان۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۴.۵۰۰ است.

چسب لوکوپلاست 5 سانت

قیمت اصلی تومان۴۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۸.۵۰۰ است.