گاز وازلینه ۲۴ عددی قوطی

قیمت اصلی تومان۲۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۰.۵۰۰ است.

گاز وازلینه ورقی شاهد

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۹۵۰ است.