آنژیوکت (5)

اسکالپ (4)

ست خون (2)

ست سرم (1)

سرسوزن (18)

سرنگ (50)

ملزومات تزریق (5)

میکروست (1)

اسکالپ وین آبی

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۸۰۰ است.

اسکالپ وین سبز

قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۵۵۰ است.

چسب آنژیوکت

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۸۵۰ است.

چسب آنژیوکت اکسل

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۰۰ است.

سر سوزن 16 سفید حلما

قیمت اصلی تومان۱.۲۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۰۷۰ است.

سر سوزن 18 صورتی

قیمت اصلی تومان۸۵۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۹۰ است.