سرنگ 10 (10)

سرنگ 2 (13)

سرنگ 20 (6)

سرنگ 5 (12)

سرنگ ۵۰ (5)

سرنگ گاواژ (5)

سرنگ 10 میلی لیتر سیما

قیمت اصلی تومان۴.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۳۰۰ است.

سرنگ 10 میلی لیتر مینا

قیمت اصلی تومان۴.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۸۹۰ است.

سرنگ 2 سی سی لوئرلاک سیما

قیمت اصلی تومان۲.۱۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۸۰۰ است.

سرنگ 2 میلی لیتر سها

قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۵۰۰ است.

سرنگ 2 میلی لیتر سیما

قیمت اصلی تومان۱.۹۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۷۹۰ است.

سرنگ 2 میلی لیتر مینا

قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۴۹۰ است.

سرنگ 2 میلی لیتر ورید

قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۶۲۰ است.

سرنگ 20 میلی لیتر سیما

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۵۰۰ است.

سرنگ 20 میلی لیتر مینا

قیمت اصلی تومان۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۵۰۰ است.

سرنگ 3 سی‌ سی لوئراسلیپ آوا

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۹۰۰ است.

سرنگ 3 سی سی لوئرلاک آوا

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۹۰۰ است.

سرنگ 5 سی سی لوئراسلیپ آوا

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۱۰۰ است.