زیرانداز بهداشتی سان پد

قیمت اصلی تومان۷.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۵۰۰ است.

ست سرم چینی

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۵.۰۰۰ است.

سر سوزن 21 سبز حلما

قیمت اصلی تومان۱.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۰۰ است.

سر سوزن 23 آبی حلما

قیمت اصلی تومان۱.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۰۰ است.

سر سوزن 27 طوسی حلما

قیمت اصلی تومان۱.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۰۰ است.

سرجی فیکس بانوان

قیمت اصلی تومان۹.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۵۰۰ است.

سرسوزن 25 نارنجی آوا طول ۲۵ میل

قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۴۵۰ است.

سرنگ 10 میلی لیتر سیما

قیمت اصلی تومان۴.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۳۰۰ است.