سرنگ 2 میلی لیتر سها

قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۵۵۰ است.

سرنگ 20 میلی لیتر سیما

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۵۰۰ است.

سرنگ 3 سی سی لوئرلاک آوا

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۹۰۰ است.

سرنگ 5 میلی لیتر سها

قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۵۵۰ است.

سرنگ 50 میلی لیتر مینا

قیمت اصلی تومان۱۴.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۲.۵۰۰ است.

سرنگ انسولین حلما طب سرسوزن جدا

قیمت اصلی تومان۳.۳۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۹۵۰ است.

سوند فولی 12 سفید

قیمت اصلی تومان۲۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۴.۰۰۰ است.

سوند فولی 14 سبز

قیمت اصلی تومان۲۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۴.۰۰۰ است.

سوند فولی 16 نارنجی

قیمت اصلی تومان۲۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۴.۰۰۰ است.

سوند فولی 18 قرمز

قیمت اصلی تومان۲۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۴.۰۰۰ است.

سوند فولی 22 بنفش

قیمت اصلی تومان۲۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۴.۰۰۰ است.