ملحفه یکبار مصرف کش دار 80×220

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۹۵۰ است.

ملحفه یکبار مصرف کشی آبی 120×220

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۳۵۰ است.

نازال اکسیژن

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۹۰۰ است.