دستگاه تست قند خون (1)

سرنگ انسولین (9)

سوزن تست قند خون (2)

کیف انسولین (2)

نوار تست قند خون (1)

سرنگ انسولین  BD یک میلی لیتر

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹.۴۷۰ است.

سرنگ انسولین 1 میلی لیتر آوا

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۹۵۰ است.

سرنگ انسولین حلما طب سرسوزن جدا

قیمت اصلی تومان۳.۳۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۹۵۰ است.

سرنگ انسولین لوئرلاک حلماطب

قیمت اصلی تومان۵.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۲۰۰ است.

سرنگ انسولین یونی بادی حلماطب

قیمت اصلی تومان۳.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۸۵۰ است.

سوزن تست قند خون ( لنست ) 2 پر

قیمت اصلی تومان۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۶.۰۰۰ است.

سوزن تست قند خون ( لنست ) 4 پر

قیمت اصلی تومان۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۳.۰۰۰ است.