سرنگ انسولین  BD یک میلی لیتر

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۰.۵۰۰ است.

سرنگ انسولین 0.5 سی‌ سی آوا

قیمت اصلی تومان۴.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۶۰۰ است.

سرنگ انسولین 1 میلی لیتر آوا

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۶۰۰ است.

سرنگ انسولین bd سایز 0.5 میل

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹.۸۰۰ است.

سرنگ انسولین حلما طب سرسوزن جدا

قیمت اصلی تومان۳.۳۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۹۵۰ است.

سرنگ انسولین لوئرلاک حلماطب

قیمت اصلی تومان۵.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۲۰۰ است.

سرنگ انسولین یونی بادی حلماطب

قیمت اصلی تومان۳.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۸۵۰ است.