رول ملحفه عرض 60

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۶.۵۰۰ است.

رول ملحفه عرض 80

قیمت اصلی تومان۲۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۰.۵۰۰ است.

شان پرفوره 100 استریل

قیمت اصلی تومان۱۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹.۹۰۰ است.

شان پرفوره 50 استریل

قیمت اصلی تومان۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۵۰۰ است.