محلول ضدعفونی کننده محل زخم باز هگزاسپت

قیمت اصلی تومان۱۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۰۵.۰۰۰ است.