ظرف دارو روزانه

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۵.۰۰۰ است.

ظرف دارو روزانه و هفتگی

قیمت اصلی تومان۳۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۰.۰۰۰ است.

ظرف دارو هفتگی

قیمت اصلی تومان۳۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۲.۰۰۰ است.

قوطی درپیچ ۳۰ گرمی

قیمت اصلی تومان۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴۵۰ است.