سرنگ 10 میلی لیتر سیما

قیمت اصلی تومان۴.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۳۰۰ است.

سرنگ 2 میلی لیتر سیما

قیمت اصلی تومان۱.۹۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۷۹۰ است.