تیغ جراحی شماره 21 ( تیغ بیستوری 21 )
تیغ جراحی شماره 21
قیمت
خیلی بد بد معمولی خوب عالی
کیفیت
خیلی بد بد معمولی خوب عالی
ارزش خرید
خیلی بد بد معمولی خوب عالی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.