محلول ضدعفونی کننده زخم بستر هگزاسپت
محلول ضدعفونی کننده محل زخم باز هگزاسپت
قیمت
خیلی بد بد معمولی خوب عالی
کیفیت
خیلی بد بد معمولی خوب عالی
ارزش خرید
خیلی بد بد معمولی خوب عالی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.