سرنگ 2 میلی لیتر سها

قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۵۵۰ است.

سرنگ 5 میلی لیتر سها

قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۵۵۰ است.

سرنگ 2 میلی لیتر سیما

قیمت اصلی تومان۱.۹۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۷۹۰ است.

سرنگ 10 میلی لیتر سیما

قیمت اصلی تومان۴.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۳۰۰ است.

سرنگ 20 میلی لیتر سیما

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۵۰۰ است.

ست سرم چینی

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۵.۰۰۰ است.

ماسک N95

تماس بگیرید