بتادین (4)

پد الکلی (6)

پنبه (4)

دستگاه ضدعفونی کننده (3)

ژل ضدعفونی کننده (3)

سیفتی باکس (8)

محلول ضدعفونی کننده (12)

بتادین 250 سی سی

قیمت اصلی تومان۱۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸۵.۰۰۰ است.

بتادین 60 سی سی

قیمت اصلی تومان۳۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۱.۰۰۰ است.

بتادین اسکراب (یک لیتری )

قیمت اصلی تومان۳۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۲۵.۰۰۰ است.

بتادین یک لیتری

قیمت اصلی تومان۳۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۲۵.۰۰۰ است.

پد الکلی پد پاک بسته 200 عددی

قیمت اصلی تومان۷۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵۷.۰۰۰ است.

پنبه 100 گرمی

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۶.۵۰۰ است.

سیفتی باکس 1 لیتری

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۶.۵۰۰ است.

سیفتی باکس 12 لیتری

قیمت اصلی تومان۶۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵۴.۵۰۰ است.

سیفتی باکس 3 لیتری

قیمت اصلی تومان۳۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۶.۵۰۰ است.

سیفتی باکس 5 لیتری

قیمت اصلی تومان۴۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۸.۴۰۰ است.

سیفتی باکس 7 لیتری

قیمت اصلی تومان۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴۱.۵۰۰ است.

سیفتی باکس نیم لیتری

قیمت اصلی تومان۱۶.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴.۹۰۰ است.