ترازو دیجیتال (12)

ترازو عقربه ای (1)

ترازوی دیجیتال امسیگ GW34

قیمت اصلی تومان۱.۱۶۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۱۲۵.۰۰۰ است.