البسه (3)

حوله یکبار مصرف (3)

روبالشتی (2)

رول ملحفه (7)

زیرانداز بهداشتی (11)

شان (5)

کاور آستین (1)

کاور کفش (2)

کلاه (3)

گان (5)

ملحفه دورکش (4)

حوله یکبار مصرف 40 گرم

قیمت اصلی تومان۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴.۹۰۰ است.

حوله یکبار مصرف 60 گرم

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۹۰۰ است.

حوله یکبار مصرف 80 گرم

قیمت اصلی تومان۹.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۹۰۰ است.

دمپایی یکبار مصرف بیمارستانی هر جفت

قیمت اصلی تومان۶.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴.۸۰۰ است.

روبالشتی یکبار مصرف بیمارستانی رنگ آبی

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۹۰۰ است.

روبالشتی یکبار مصرف بیمارستانی رنگ سفید

قیمت اصلی تومان۴.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۸۰۰ است.

رول ملحفه عرض 60

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۶.۵۰۰ است.

رول ملحفه عرض 60 پارچه بافتینه

قیمت اصلی تومان۲۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۹.۵۰۰ است.

رول ملحفه عرض 80

قیمت اصلی تومان۲۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۰.۵۰۰ است.