باند گچی ۱۰ سانت

قیمت اصلی تومان۳۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۹.۹۰۰ است.

باند گچی ۱۵ سانت

قیمت اصلی تومان۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۹.۹۰۰ است.