باند گچی ۱۰ سانت

قیمت اصلی تومان۳۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۰.۵۰۰ است.

باند گچی ۱۵ سانت

قیمت اصلی تومان۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۰.۰۰۰ است.