آتروپات (7)

بالش طبی (17)

پک گرمایی سرمایی برزنتی (3)

تشک مواج (9)

دستگاه بخور (17)

کیسه آب گرم (9)

ماساژور (7)

یخ ژله ای (6)

ایرینگ گردنی کاوردار

قیمت اصلی تومان۹۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۹.۰۰۰ است.

بالش نشیمن طبی دوناتی

قیمت اصلی تومان۱۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۹.۰۰۰ است.

عینک ژله ای

قیمت اصلی تومان۱۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۶.۵۰۰ است.

یخ ژله ای 12*8 سانتی متر

قیمت اصلی تومان۴.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۵۰۰ است.

یخ ژله ای 17*12 سانتی متر

قیمت اصلی تومان۵.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴.۰۰۰ است.

یخ ژله ای 23*18 سانتی متر

قیمت اصلی تومان۱۴.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۲.۵۰۰ است.

یخ ژله ای 30*20 سانتی متر

قیمت اصلی تومان۱۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴.۰۰۰ است.