آتروپات (7)

بالش طبی (17)

پک گرمایی سرمایی برزنتی (3)

تشک مواج (9)

دستگاه بخور (17)

کیسه آب گرم (9)

ماساژور (7)

یخ ژله ای (6)