باند سوختگی کاوه 10 سانت

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۲۰۰ است.

باند سوختگی کاوه 15 سانت

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۲.۳۰۰ است.

باند سوختگی کاوه 20 سانت

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۶.۴۰۰ است.