دستکش جراحی بدون پودر سایز 7 NovaSoft

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۳.۵۰۰ است.

دستکش جراحی بدون پودر سایز 7.5 NovaSoft

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۳.۵۰۰ است.

دستکش جراحی بدون پودر سایز 8 NovaSoft

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۳.۵۰۰ است.

دستکش جراحی بدون پودر سایز 7.5 OP Perfect

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹.۹۰۰ است.