باند پانسمان کنار بافت کاوه ۱۰ سانت

قیمت اصلی تومان۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۷۵۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۱۵ سانت

قیمت اصلی تومان۳.۲۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۶۰۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۵ سانت

قیمت اصلی تومان۹۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۸۰ است.