دستکش جراحی بدون پودر سایز 7 NovaSoft

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۳.۵۰۰ است.

دستکش جراحی بدون پودر سایز 7.5 NovaSoft

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۳.۵۰۰ است.

دستکش جراحی بدون پودر سایز 7.5 OP Perfect

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹.۹۰۰ است.

دستکش جراحی بدون پودر سایز 8 NovaSoft

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۳.۵۰۰ است.