آبسلانگ (1)

ژل سونوگرافی (3)

ژل لوبریکانت (2)

گوشی پزشکی (5)

آبسلانگ

قیمت اصلی تومان۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۵۰۰ است.

اسپکولوم واژینال سایز بزرگ

قیمت اصلی تومان۶.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۹۰۰ است.

پد چشمی خارجی

قیمت اصلی تومان۴.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۲۰۰ است.

پد چشمی شاهد

قیمت اصلی تومان۱.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۰۰ است.

رول نوار قلب 21 سانت

قیمت اصلی تومان۱۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹۹.۰۰۰ است.

رول نوار قلب 5 سانت

قیمت اصلی تومان۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۶.۵۰۰ است.

رول نوار قلب 6 سانت

قیمت اصلی تومان۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۹.۵۰۰ است.

ژل سونوگرافی 1 لیتری

قیمت اصلی تومان۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۰.۹۰۰ است.