اسپری اکسیژن (1)

دم یار (3)

سودالایم (1)

ماسک اکسیژن (1)

مانومتر (1)

نازال اکسیژن (1)

اسپری اکسیژن

قیمت اصلی تومان۹۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۵.۰۰۰ است.

پالس اکسیمتر 4 کاره

قیمت اصلی تومان۸۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۸۰.۰۰۰ است.

دم یار اطفال

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۵.۹۰۰ است.

دم یار بزرگسالان

قیمت اصلی تومان۱۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۳.۰۰۰ است.

سودالایم آکرولایم

قیمت اصلی تومان۴۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۹۰.۰۰۰ است.

ماسک اکسیژن آرکا

قیمت اصلی تومان۱۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴.۵۰۰ است.

نازال اکسیژن

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۹۰۰ است.