سرنگ 2 سی سی لوئرلاک سیما

قیمت اصلی تومان۲.۱۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۸۰۰ است.

سرنگ 2 میلی لیتر سها

قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۵۵۰ است.

سرنگ 2 میلی لیتر سیما

قیمت اصلی تومان۱.۹۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۷۹۰ است.

سرنگ 2 میلی لیتر مینا

قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۴۹۰ است.

سرنگ 2 میلی لیتر ورید

قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۶۲۰ است.

سرنگ 3 سی‌ سی لوئراسلیپ آوا

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۰۹۰ است.

سرنگ 3 سی سی لوئرلاک آوا

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۹۰۰ است.