رول ملحفه عرض 60

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۶.۵۰۰ است.

رول ملحفه عرض 60 پارچه بافتینه

قیمت اصلی تومان۲۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۹.۵۰۰ است.

رول ملحفه عرض 80

قیمت اصلی تومان۲۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۰.۵۰۰ است.

رول ملحفه عرض 80 پارچه بافتینه

قیمت اصلی تومان۳۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۶.۰۰۰ است.