سیفتی باکس 3 لیتری

قیمت اصلی تومان۳۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۵.۵۰۰ است.

سیفتی باکس 5 لیتری

قیمت اصلی تومان۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۳.۹۰۰ است.

سیفتی باکس 7 لیتری

قیمت اصلی تومان۴۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۷.۵۰۰ است.

سیفتی باکس نیم لیتری

قیمت اصلی تومان۱۶.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴.۲۰۰ است.

گاز استریل

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۵۰ است.

گاز غیراستریل ۸ لایه 400 گرمی جی گاز

قیمت اصلی تومان۱۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴۱.۰۰۰ است.

گاز غیراستریل ۸ لایه 500 گرمی آریسا

قیمت اصلی تومان۲۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۷۸.۰۰۰ است.

گاز وازلینه ۲۴ عددی قوطی

قیمت اصلی تومان۲۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۰.۵۰۰ است.

ماسک n95 فیلتر دار 5 لایه

قیمت اصلی تومان۹.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۵۰۰ است.