ملحفه یکبار مصرف کش دار 80×220

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۷۰۰ است.

ملحفه یکبار مصرف کش دار آبی 80×220

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۹۰۰ است.

ملحفه یکبار مصرف کشی 120×220

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۴۰۰ است.

ملحفه یکبار مصرف کشی آبی 120×220

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۵۰۰ است.

نازال اکسیژن

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۹۰۰ است.