سیفتی باکس 3 لیتری

قیمت اصلی تومان۳۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۶.۵۰۰ است.

سیفتی باکس 5 لیتری

قیمت اصلی تومان۴۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۸.۴۰۰ است.

سیفتی باکس 7 لیتری

قیمت اصلی تومان۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴۱.۵۰۰ است.

سیفتی باکس نیم لیتری

قیمت اصلی تومان۱۶.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴.۹۰۰ است.

صفربند آنژیوکت

قیمت اصلی تومان۶.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۸۰۰ است.

عینک ژله ای

قیمت اصلی تومان۱۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۶.۵۰۰ است.

کیت تست بارداری کاستی

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۵۰۰ است.

گاز استریل

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۵۰ است.