باند سوختگی کاوه 20 سانت

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۷.۴۰۰ است.

باند کشی کاوه 10 سانت

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۲۰۰ است.

باند کشی کاوه 15 سانت

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹.۳۰۰ است.

باند کشی کاوه 5 سانت

قیمت اصلی تومان۴.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۱۰۰ است.

بتادین 250 سی سی

قیمت اصلی تومان۱۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸۵.۰۰۰ است.

بتادین 60 سی سی

قیمت اصلی تومان۳۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۱.۰۰۰ است.

بتادین اسکراب (یک لیتری )

قیمت اصلی تومان۳۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۲۵.۰۰۰ است.

بتادین یک لیتری

قیمت اصلی تومان۳۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۲۵.۰۰۰ است.

پد الکلی آریسا

قیمت اصلی تومان۳۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۹.۰۰۰ است.

پد چشمی خارجی

قیمت اصلی تومان۴.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۲۰۰ است.